weite-2
weite-11
weite-33

Näme üçin bizi saýlaýar?

“Fanuc” ulgamy

“Fanuc” ulgamy

ALhli önümi janköýer ediň

ALhli önümi janköýer ediň

BIZ hakda

FANUC hyzmatdaşyny tapyň
girdejiňizi artdyryp bilermi?

Hangzhou Weite CNC Device Co., Ltd. 2003-nji ýylda döredildi, FANUC-da 17 ýyl tejribämiz bar.Bejeriş boýunça ökde hünärli tehniki hyzmat topary, size ýokary hilli hyzmat berip biler.

Hytaýda üpjünçiligiň we eltmegiň tizligini üpjün etmek üçin dört ammarymyz bar.degişlilikde Zhejiang welaýatynyň Hangzhou (HQ), Zhejiang welaýatynyň Jinhua, Şandong welaýatynyň we Pekiniň antantaý şäherinde.Biz halkara bazaryndan peýdalanýarys we agent tapýarys we dünýäniň dürli künjeginden “Fanuc” bölekleri bilen meşgullanýanlary biziň bilen habarlaşmak we geljekde hyzmatdaşlyk etmek üçin tüýs ýürekden garşylaýarys.

ÖNÜMLER Kategoriýalary

Mong pu çözgütlerini 5 ýyl bermäge üns beriň.