Biz hakda

FANUC-da 17 ýyllyk tejribämiz bar

Hangzhou Weite CNC Device Co., Ltd.2003-nji ýylda döredildi. Bejeriş üçin ökde hünärli tehniki hyzmat topary, size ýokary hilli hyzmat berip biler.

Professional hyzmat toparymyz we berk standartlarymyz bar.

Gutardy17 ýylFANUC pudagynda tejribe,20+hünärmen inersenerler, netijeli halkara satuw topary we ähli FANUC önümlerinde Hyzmat ilkinji goldaw ulgamyna ýetmek we dünýäde abatlamak üçin ýeterlik inwentar;

Weite CNC-iň näme üçin beýlekilerden has köp kompaniýa tarapyndan ynamlydygyny görüp bilersiňiz.

aboutimg

Näme edýäris?

Sahypa kompaniýasy ýöriteleşdirilen we sero we şpil güýçlendirijileri, hereketlendirijiler, ulgam dolandyryjylary, PCB (zynjyr tagtasy), I / O we beýleki esbaplar ýaly FANUC komponentlerine ünsi jemleýär, ajaýyp hyzmatlar we amatly bahalar bilen ýeterlik mukdarda paýymyz bar,

Partshli böleklerimiziň iberilmezden ozal ajaýyp işleýändigine göz ýetirmek üçin synag desgalarynyň we tejribeli işgärlerimiziň doly toplumy bar.

Yllaryň dowamynda güýçli tehniki kuwwat, ýokary hilli we ýetişen önümler we ajaýyp hyzmat ulgamy bilen çalt ösüş gazandyk we önümleriň tehniki görkezijileri we amaly täsirleri ulanyjylaryň köpüsi tarapyndan doly tassyklandy we öwüldi , we pudagynda meşhur kärhana öwrüldi.

topary

Toparymyz

Hytaýda üpjünçiligiň we eltmegiň tizligini üpjün etmek üçin dört ammarymyz bar.

Zhejiang welaýatynyň Hangzhou (HQ), Zhejiang welaýatynyň Jinhua we Şandong welaýatynyň we Pekiniň antantaý şäherinde hormat bilen.

Biz halkara bazaryndan peýdalanýarys we agent tapýarys we dünýäniň dürli künjeginden “Fanuc” bölekleri bilen meşgullanýanlary biziň bilen habarlaşmak we geljekde hyzmatdaşlyk etmek üçin tüýs ýürekden garşylaýarys.

Näme üçin bizi saýlamaly?

1. Tamamlanan synag oturgyjy bilen, ähli harytlar synagdan geçiriler we ýüklemezden ozal size synag wideosyny iberer

2. Müňlerçe önüm aksiýada we çalt iberilip bilner

3. Täze üçin 1 ýyl kepillik, Ulanylanlar üçin 3 aýlyk kepillik

takmynan 2

Synlar

6f75dc139c1de091206b748f4811ff6
9b53be472132a30bea0e6ec75db7cf6
11c3ee3167cde82b3c9940001c85c22
67a0e7a74aeb3e04438535105707387
b31f46c29b22bef88a6f0b3225c3021